Subota, 10.12.2016

Jovan Šurbatović

Dr Jovan Šurbatović rođen je 29. marta 1968. godine. Po zanimanju diplomirani ekonomista. Postdiplomske studije na međunarodnoj školi Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu završava sa prosečnom ocenom 9.7 (2007), uspešno brani magistarsku tezu: „Kategorizacija sportova kao faktor metodologije valorizacije sportskih organizacija“ i stiče akademsko zvanje Magistar nauka menadžmenta. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Javni interes i potrebe građana kao faktor upravljanja sportskim centrima“ brani na Univerzitetu u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (2012) i stiče naučni naziv Doktor nauka u oblasti menadžment u sportu.

Od značajnijih programa stručnog usavršavanja potrebno je istaći učešće u „Školi žurnalistike“ Jugoslovenskog instituta za novinarstvo u klasi Dragana Nikitovića gde stiče zvanje Sportski novinar (1991) i programu „Menadžer u spoljnoj trgovini“ u organizaciji Instituta za internacionalni menadžment Beograd i Visokog instituta za menadžment Pariz (1992).

Od 1. avgusta 2016. godine obavljao je dužnost Zamenika generalnog sekretara, a 9. decembra 2016. godine izabran je na funkciju Generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije. U prethodnom periodu bio je Generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda (2011-2016) u tri mandata, a neposredno pre toga i Potpredsednik Privremenog organa rukovođenja u FSB (2010-2011). Dugogodišnji je član Skupštine FK Crvena zvezda i član UO AK Crvena zvezda. Bio je Potpredsednik i Predsednik RK Crvena zvezda (dupla kruna i učešće u Ligi šampiona 2004) i Direktor FK Radnički Obrenovac u vreme istorijskih uspeha kluba (plasman u Super ligu i dve superligaške sezone 2001-2004). Predsednik je Atletskog saveza Beograda i član UO Atletskog saveza Srbije od 2009. godine. Član je UO Sportskog saveza Beograda i Predsednik Komisije za program i finanasije.

Profesor je na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ gde predaje predmete iz stručne oblasti menadžment u sportu (2016 – do danas). Radio je kao profesor na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta Singidunum, kao i na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu (2010 - 2016), a u to vreme bio je član UO Banke Poštanska štedionica ad (2011 - 2015). Obavljao je poslove Finansijskog direktora Srbijaautoput ad Beograd (2009-2011). Pre toga radio je kao Direktor za poslovanje sa privredom u Banci Inteza ad Beograd (2007-2009), Pomoćnik direktora JP Ada Ciganlija Beograd (2005-2007), Direktor JP Agencija za obnovu Beograda, Predsednik UO Beogradska arena, član UO JP Ada Ciganlija i član Gradske vlade Beograda zadužen za sport i omladinu (2000-2005), vlasnik i Direktor Agencije za promet nekretnina Bona Mente (1997-2000), profesor Računarstva i informatike u obrenovačkoj Gimnaziji i Poljoprivredno-hemijskoj školi (1993-1997).

Objavio više stručnih i naučnih radova. Koautor monografija „Privatizacija i Zakon o sportu“, Beograd, 2009 i „Srpski fudbal – stanje i perspektive“, Beograd, 2016, autor monografije „Kategorizacija sportova“, Beograd 2011, kao i udžbenika „Menadžment u sportu“, Beograd, 2014. Godinama je objavljivao stručne kolumne u dnevnom listu „Blic“ na temu privatizacije klubova.

Govori engleski, uči italijanski jezik.

Oženjen suprugom Aleksandrom, otac Anje, Luke i Ive.