STRUČNI ODBOR
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA
 
KOMISIJA ZA ETIKU
 
OMLADINSKA KOMISIJA
 
                 
 
TAKMIČARSKA KOMISIJA
 
KOMISIJA ZA PRAVNA PITANJA
 
KOMISIJA ZA ŽENSKI FUDBAL
 
KOMISIJA ZA FUTSAL I FUDBAL NA PESKU
 
                 
 
KOMISIJA ZA RAZVOJ FUDBALA
 
KOMISIJA ZA FINANSIJE
 
KOMISIJA ZA ŽALBE
 
KOMISIJA ZA STADIONE, BEZBEDNOST I SIGURNOST
 
                 
 
KOMISIJA ZA STATUS I REGISTRACIJU IGRAČA
 
SUDIJSKA KOMISIJA
 
MEDICINSKA KOMISIJA
 
KOMISIJA ZA LICENCIRANJE KLUBOVA
 
                 
 
KOMISIJA ZA ŽALBE ZA LICENCIRANJE KLUBOVA