ODLUKA O TARIFAMA ARBITRAŽNIH TROŠKOVA
Datum donošenja: 14.12.2016
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 50/2016
pdf

 

ODLUKA O TARIFAMA ARBITRAŽNIH TROŠKOVA

ARBITRAŽNOG SUDA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

Član 1.

Ovom Odlukom određuje se visina troškova u postupcima na koje se primenjuje Pravilnik o radu arbitražnog suda Fudbalskog saveza Srbije.

Član 2.

Stranke koje učestvuju u postupcima pred stalnim arbitražnim sudom (u daljem tekstu: Arbitraža) snose troškove postupka, koji se sastoje od:

1.              takse za registraciju;

2.             naknade arbitrima;

3.            materijalnih troškova postupka.

Члан 3.

Taksa za registraciju za sprovođenje arbitražnog postupka utvrđuje se u iznosu od 7.500,00 (sedam hiljada pet stotina) dinara za fizička lica, odnosno 12.000,00 (dvanaest hiljada) dinara za pravna lica.

Član 4.

Za sprovođenje arbitražnog postupka troškovi navedeni u članu 2 pod tačkom 2 će se naplaćivati prema sledećoj Tarifi, a u zavisnosti od vrednosti predmeta spora:

Od

Do

Iznos

            -
 100.000,00
 20.000,00
 100.001,00
250.000,00
30.000,00
 250.001,00
500.000,00
 40.000,00
500.001,00
750.000,00
 50.000,00
 750.001,00
1.000.000,00
 65.000,00
 1.000.001,00
2.000.000,00
80.000,00
2.000.001,00
4.000.000,00
95.000,00
4.000.001,00
6.000.000,00
110.000,00
6.000.001,00
8.000.000,00
125.000,00
 8.000.001,00
10.000.000,00
 140.000,00
10.000.001,00
-
250.000,00 + 3% na svaki
započeti 1.000.000,00 dinara
preko 10.000.000,00 i jednog dinara
vrednosti spora

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE ARBITAŽNIH TROŠKOVA U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED ARBITRAŽNIM SUDOM FSS:

Primalac: Fudbalski savez Srbije

Svrha uplate: arbitražni troškovi

Račun: 355-1034682-82

Poziv na broj: 651/0720