PROPISI

USLOVI ZA OBAVLJANJE STRUČNO-PEDAGOŠKOG RADA U KLUBOVIMA
word
pdf

 

            U klubovima svih stepena takmičenja FS Srbije mogu raditi samo kvalifikovani fudbalski treneri koji su stekli zvanja u odgovarajućim nastavnim centrima za osposobljavanje kadrova uz obavezno licenciranje, kao i u Nastavnom centru za licenciranje i edukaciju trenera UEFA - FSS prema planu i programu UEFA.

 

            Trenerske UEFA licence u okviru Fudbalskog saveza Srbije su:

 

  • UEFA "PRO";
  • UEFA "A" i
  • UEFA "B".

Trenerske Nacionalne licence u okviru Fudbalskog saveza Srbije su:

  • Nacionalna "A",
  • Nacionalna "B" i
  • Nacionalna "C".

 

Kvalifikaciona struktura i obavezan broj trenera u klubu za takmičarsku sezonuodređuje se prema stepenu takmičenja u kome se takmiči prvi tim odgovarajućeg kluba.

 

  1. Klubovi Super lige Srbije

Za prvi tim: tri trenera (prvi trener i dva pomoćna trenera),jedan trener sa UEFA „PRO“ licencom (prvi trener) i dva trenera sa UEFA „A“ licencom (pomoćni treneri),     (pod ugovorom ili u stalnom radnom odnosu), (klub mora imati zaključen profesionalni ugovor sa trenerom)                  

Šef programa razvoja omladinskog fudbala: jedan trener sa UEFA „PRO“ ili UEFA „A“ licencom, (pod ugovorom ili u stalnom radnom odnosu), (klub mora imati zaključen profesionalni ugovor sa trenerom)

Pored ove funkcije, šef programa razvoja omladinskog fudbala takođe može da preuzme funkciju trenera jedne od omladinskih ekipa ili funkciju pomoćnog trenera prvog tima.

Mlađe kategorije igrača u okviru Škole fudbala: četiri trenera sa UEFA „B“ licencom, (pod ugovorom ili u stalnom radnom odnosu), (klub mora imati zaključen profesionalni ugovor sa trenerom)