PROPISI

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI
word
pdf

 

S P O R A Z U M

o dvojnoj registraciji

 

 

            1. Fudbalski klub ____________________ iz __________________ daje na dvojnu registraciju svog igrača ________________________ Fudbalskom klubu ________________________ iz ___________________.

 

            2. Igrač ____________________ rođen ___________________ dat je na dvojnu registraciju na vreme od ________ 20___ do _____ 20___ god, odnosno do početka letnjeg – zimskog prelaznog roka 20___ godine.

            Igrač nije stariji od 21 godine na dan 01. jula tekuće godine.

 

            3. Sporazum se može raskinuti i pre isteka roka iz tač. 2. i njegove odredbe prestaju da važe objavom raskida sporazuma u Službenom glasniku FSS »Fudbal«.

 

            4. Klub koji daje igrača na dvojnu registraciju nema pravo na materijalnu naknadu od kluba kome ga je dao.

 

            5. Registracija igrača koji je dat na dvojnu registraciju obavezno se objavljuje kao dvojna po čl. 30/9a Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSS.