Bazični program plus ( u – 14 )

Metod treninga u bazičnom programu plus (U-14)

( G-A-G, global-analitik-global )

 

G
1. TRENING
 
DINAMIČKA TEHNIKA NA TEMU + MOTORIKA
 
IGRA 11:11 SA AKCENTOM NA TEMU I OBJAŠNjENJIMA
 
A
METOD VEŽBE ZA ODREĐENU TEMU ZA SPECIFIČNU POZICIJU
 
2. TRENING
 
USMERENA TEHNIKA NA TEMU
 
METOD IGRE CELOG TIMA SA CILJEM SPROVOĐENJA ZAHTEVA TEME U ODREĐENOM PROSTORU
 
G IGRA 11:11 SA AKCENTOM NA TEMU I OBJAŠNjENJIMA

 

Ovaj program je koncipiran po istim temama kao i osnovni program za bazični uzrast sa tim što se teme sprovode u situacionim uslovima iz takmičarske aktivnosti u definisanim prostorima u kojima se sprovode i u toku utakmice.

TEMA: igra 1 : 1 (def/of, poz/neg transf.)

TEMA: igra 2 : 2 (def/of, poz/neg transf.)

TEMA: igra 3 : 3 (def/of, poz/neg transf.)

TEMA: igra 4 : 4 (def/of, poz/neg transf.)