Predtakmičarski osnovni program (U-15)

Metod treninga u bazičnom osnovnom programu (U-15)

( G-A-G, global-analitik-global )

 

G
1. TRENING
OSNOVNI PRINCIPI IGRE TIMA + DIRIGOVAN IPREKIDI
 
USMERENA TEHNIKA NA TEMU
 
IGRA 11:11 SA AKCENTOM NA TEMU I OBJAŠNJENJIMA
 
A
SITUACIONI METOD VEŽBE ZA TEMU
 
2. TRENING
 
USMERENA TEHNIKA NA TEMU
 
METOD IGRE CELOG TIMA SA CILJEM SPROVOĐENJA ZAHTEVA TEME U ODREĐENOM PROSTORU
 
G
IGRA 11:11 SA AKCENTOM NA TEMU I OBJAŠNjENJIMA

 

Tematske jedinice programa:

- igra 6 : 6 (6 : 4 i 4 : 6 izvedene teme)

- igra 8 : 8 (8 : 6 i 6 : 8 izvedene teme)

- igra 9 : 9

- igra 10 : 10 (10 : 6 i 10 : 8 izvedene teme)

 

Preuzmite program: Predtakmičarski osnovni program Zimska škola Januar 2012.pdf