Predtakmičarski program plus (U-16)

Predtakmičarski program plus (U-16)

(G-A-G, global-analitik-global)

 

G
1. TRENING
OSNOVNI PRINCIPI IGRE PO POZICIJAMA U TIMU + DIRIGOVANI PREKIDI U IGRI
 
USMERENA TEHNIKA NA TEMU
 
IGRA 11:11 SA AKCENTOM NA TEMU I OBJAŠNJENJIMA
 
A
SITUACIONI METOD VEŽBE ZA TEMU
 
2. TRENING
 
USMERENA TEHNIKA NA TEMU
 
METOD IGRE CELOG TIMA SA CILJEM SPROVOĐENJA ZAHTEVA TEME U ODREĐENOM PROSTORU
 
G
IGRA 11:11 SA AKCENTOM NA TEMU I OBJAŠNjENJIMA

 

Tematske jedinice programa:

- visoki presing - brza završnica

- srednji presing - brzi napad

- niski zona - kontranapad

- igra protiv presinga

Kao što se iz samih naslova može zaključiti, obrađuje se defanzivni aspekt presinga u različitim prostorima i dolaskom u posed lopte, ofanzivni aspekti, koji sleduju posle presinga.

TEMA: Visoki presing - brza završnica

TEMA: Srednji presing - brzi napad  

TEMA: Niska zona - kontranapad  

ТEMA: Igra protiv presinga