PROGRAM: „Igrom do obuke“

INSTRUKTORSKA SLUŽBA SRBIJE

PROGRAM: „Igrom do obuke“

Kvalitet igrača je fudbalski planetarni fenomen današnjice. Novi koncept kvaliteta predstavlja novu filozofiju stvaranja igrača koja omogućuje dugoročan opstanak i razvoj srpskog fudbala. Kvalitet stvaranja igrača predstavlja vrlo kompleksan koncept u teoriji i praksi.Procena kvaliteta igrača(selekcija) se najčešće vezuje za trenera. Koncept selekcije je temelj budućeg fudbala u Srbiji ipreteča vrhunskih klupskih i reprezentativnih rezultata.U svim razvijenim zemljama sveta treneri na najvišim nivoima i zvaničnici nacionalnih saveza, shvataju značaj promena koje se dešavaju i stvaraju uslove da njihovi klubovi postanu bolji u odnosu na konkurenciju, kako bi opstali na mapi fudbala, a time stvorilipovoljne uslove za unapređenje igrača,klubova i reprezentacije.Ključ ovih promena je u suštinskim promenama shvatanja pojma kvaliteta i težnji ka –Totalnom Kvalitetu Fudbala.Sadržaji programa se organizuju   prema uzrasnim kategorijama, pa se na taj način tematski grupišu.Formiranjem programa i pod-programa mogu se objaviti različiti statični sadržaji i oblikovati zadaci kao i timovi stručnjaka, koji na njima mogu raditi. S druge strane svaki trener na određenu temu može formirati svoj pristup, a da ne odstupi od principa programa.Polazna osnova programa je „igra“ koja je u osnovi pokretač današnjih dešavanja u fudbalu.Mladi igrači rastu i razvijaju se kad nisu ničim sputani.Ni jedan zahtev nesme biti sputavajući i zbog toga je jedan od glavnih detalja ovog program ne ograničavati decu sa brojem dodira sa loptom u toku igre.Deca se rađaju sa kreativnošću ali se kreativnost razvija i stimuliše, a jedan od razloga za to je i ova mera.Svaki fudbalski tim razvija svoje metode napada i odbrane. Glavno za ulogu trenera je sposobnost da se formuliše taktika pristupa trenažnom procesu i prema tome kako se proces razvija, da napravi tehničko-taktičke promene.

Ovaj program mora da nalazi stalne alternative

- sloboda i restrikcija

- spontanost i planiranje

- individualnost i grupna dinamika

- opcije i moć

Opcijeidividualnih igrača u nepredvđenim fudbalskim situacijama, variraju između ovih ideala i akcija igrača ima smisla samo kada se gleda u celini u kontekstu akcije tima. Reakcija igrača ima smisla i vodi akciju sa/pored drugog člana tima. Ovo razvija jako iskustvo veze i pripadanja, koje stvara karakter tima. Igrač se oseća kao deo tima. „Dobar tim“ je sposobnost da nađe ravnotežu i na individualnoj i na timskoj osnovi:

a) između utvrđenog plana i spontane akcije

b) između korišćenja individualnih igrača i spontane akcije

c) alternative između slobode i restrikcija prema postojanju timskih resursa

Tim čine 11 igrača koji se najbolje slažu, a ne 11 najboljih.Ovaj način razmišljanja je temelj programa.Svako dete ima svoju individualnost, ali uvek traži grupu u kojoj će to ispoljavati.Deca kroz igru razvijaju koncentraciju,samokontrolu i kreativnost.Deca vole da se igraju, a zašto ih onda u tome sprečavati !?Mlad igrač je biće kojim upravljaju fini mehanizmi. Bezbroj je faktora koji stoje iza svake naše misli i postupka. Uspeh je lep, ali i teret. Strah od neuspeha je frustrirajući. Ono što drugi misle o nama ima veliki uticaj na naše samopouzdanje. I zato, kada hvalite, usmerite pohvale najviše na one osobine i postupke koje je moguće kontrolisati. To ne znači da ostale osobine ne smete hvaliti, ali u svakom slučaju budite oprezni.Trener svojim stručnim i pedagoškim radom seje plod koji može biti dobar ili loš, ali će sigurno roditi.Mora se najpažljivije računati na psihologiju. To je ključ. Svaka sportska igra mora biti mnogo iznad sume pojedinaca, iznad kvaliteta pojedinaca. Dakle, ne zbir, nego mnogo više. Da bi se postigao taj efekat, najpre moraš imati izvanredno pripremljene pojedince. Ili, da bi postigao tu harmoniju, moraš imati u ekipi ljude, koji su međusobno u dobrim odnosima. Da oni upravo žele i imaju razvijenu svest da je fudbal kolektivnost. Međusobno nepoverenje ili čak i međusobna ravnodušnost stvara od igrača izolovane individualiste, koji brinu samo svoju brigu. Tu nema timskog uspeha.Princip aktivnog i svesnog učešća fudbalera na treningu je najvažnija komponenta u radu.

TRENIRAJ NAPORNO,DA BI IGRAO LAKO !!!

Igrači treba da iskreno veruju, da je pobeda sama po sebi to, ako damo maksimum u okviru svojih mogućnosti, a sve ono što je manje od toga, da je poraz.Nista ne može da zameni rad. Treneri i igrači moraju istrajno da rade, jer svi vredni ciljevi postižu se samo pažljivim planiranjem i marljivim radom. Savršenstvo ne može nikad da se dostigne, ali mora da bude cilj, kome se teži odlučnim naporom. Svoj cilj nikada nećete postići tražeći preči ili kraći put. Nesmemo prevideti male detalje, pošto su sitnice ono što može da dovede do razlike. Usavršenost malih detalja je često jedina razlika između pobednika i pobeđenih.Neprestano analizirati sebe i svoje igrače i rukovoditi se rezultatom svoje analize.Trener neprestano mora da istražuje metode za svoje lično usavršavanje da bi to isto mogao da ostvari i sa drugima i sa zadovoljstvom prihvati svakoga i sve ono što mu moze biti od koristi. Načelo da i “drugi, takođe imaju pameti” moglo bi da bude mudro.Trener treba da dođe (bude prisutan), vidi (postavi dijagnozu) i pobedi(ispravi).Trener je analitik. On misli, misli i misli..On u svakoj situaciji vidi činjenicu ali u magnovanju nepogrešivo ocenjuje uzrok činjenice i to najbitnijeg u činjenici. Prva odlika mu je pribranost.Trener je po svemu izuzetna ličnost. Izuzetna je po snazi duha, širini obrazovanja, bogatstvu znanja, disciplini uma i moći improvizacije. Igrači, ma kako im rad na treningu bio težak, ne osećaju ga kao prisilu, treniraju sa zadovoljstvom, jer su uvereni da će im podnošenje napora doneti veće sposobnosti, a time i veću korist i počast.Trener nikad ne zaboravlja da mladost sa kojom radi, ima svoje zakone više u krvi, a manje u pameti.Strast za fudbalom je prva i osnovna stvar. Zatim, sveobuhvatni i dosledni stavovi o tome sta zelite da učinite kada vodite jednu ekipu. Treća stvar je jaka ličnost, uključujući sposobnost da prebrodite razočarenja. Osim toga, u osnovi potrebno je imati veru u ljude. Treba stvoriti sistem u kojem igrači mogu da iskažu talenat i da uživaju u onome što čine na terenu. Najvažnije od svega jeste da talenat igrača dođe do izražaja. Takođe, vrlo bitna stvar je da podstičete dobru komunikaciju.Organizovana saradnja između igrača (kolektivni učinak) u obe faze igre bitna je karakteristika savremenog modela igre. Pojedinac mora da se podredi kolektivnim zahtevima igre, a kolektiv mora da mu omogući izražavanje individualnih sposobnosti. Značajna je ravnoteža između discipline u igri u okviru dogovorene koncepcije i improvizacije u igri (individualna inicijativnost). Ništa nije toliko dobro, da ne može biti i bolje.Trening treba da bude što je moguće određeniji. To znači da morate da analizirate podrobno sve ono na čemu igrač treba da radi da bi to i popravio. Pitanje je izolovanog posmatranja nekih aspekata njegove igre i sistematsko treniranje istih aspekata. I što je najvažnije, kada su jednom ispravljeni, ti aspekti se moraju ponovo integrisati u njegovu igru.

IGRA

Igra ima svoja pravila, ali to nisu pravila koja joj mi pripisujemo.Igra se ne kontroliše,igri se pridružujemo.Igra ne zauzima nečiju stranu, ne nagrađuje vas uvek pobedom ili porazom zbog dobrog ili lošeg igranja. Dobro igrati je samo po sebi nagrada.Prema tome, prihvatite poraz smireno, a pobedu prihvatite ponizno. Kad nema očekivanja, nema ni razočaranja. Kako je igra tajanstvena i ima sopstveni program, vi ne zaslužujete pobedu, već vi pobeđujete. Niste sudbinski predodređeni za poraze, poraženi ste. Kad shvatite ovakav zakon igre, uvek ćete držati glavu uspravno, bez obzir na razvoj situacije.

PROGRAMSKA OPREDELJENOST KA IGRI

PROGRAMSKA OPREDELJENJA

 1. Obožavanje igre-ljubav; ako volite igru kad pobeđujete, volite je i kad gubite: to je prava ljubav
 2. Brza, tečna kretanja sa i bez lopte-trening; treniraj naporno da bi igrao lako
 3. Tehnička savršenost-svesna posvećenost
 4. Kreativnost-mašta-učestvuj u stvaranju.....
 5. Samoinicijativa-odgovornost
 6. Timski duh-psihološki aspekt-11 igrača koji se najbolje slažu

Cilj programskog opredelenja:

 1. Prepoznati talenat-selekcija
 2. Privući talenat-ljubav za fudbal
 3. Sačuvati talenat-sloboda, igra
 4. Upravljati talentom-praktično izvođenje programa
 5. Voditi talenat-autoritet znanja i razmena iskustava
 6. Zaštititi talenat-spoljni uticaji
 7. UEFA takmičenja

1) Prepoznati talenat-selekcija

a) Vizuelna selekcija

b) Kontrolisana selekcija

c) „Stres“ selekcija

2) Privući talenat-ljubav prema fudbalu

a) Deca nisu odrasli i napor i pritisak negativno utiču

b) Lopta je stimulator

c) Igra je osmeh i magnet

3) Sačuvati talenat- sloboda

a) Stimulisati individualni kvalitet

b) Trenažne vežbe koje daju slobodu

c) Kraj treninga uz osmeh

4) Upravljati talentom-praktično izvođenje programa

a) Ključni detalji

b) Razvoj i senzitivne faze

c) Psihološka priprema

d) Trening obuke,usavršavanja i treniranja

e) Metod „igre"

f) Tehnika je na vrhu prioriteta

5) Voditi talenat-autoritet znanja i razmena iskustava

a) Konačna procena talenta ne postoji

b) Stpljenje je uslov

c) Naučni principi i praksa

d) Trenutni kvalitet nije presudan

e) Fizička snaga nije smisao za igru

f) RAZMENA ISKUSTVA SA TRENERIMA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA

6) Zaštititi talenat - spoljni uticaji

a) Važnost roditelja u razvoju dece

b) Uticaj mendžera na razvoj deteta

c) Rezultat nije prioritet

d) Veliki asovi imaju svoju priču

 7) UEFA takmičenja