PROPISI

PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM POSLOVIMA FSS
Datum donošenja: 06.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 1/2007
pdf

 

PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM POSLOVIMA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se pitanja koja se odnose na međunarodne poslove i delatnost Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu FSS), odnosi u vezi sa fudbalskim reprezentacijama Srbije i rad Komisije za međunarodne poslove i dr.

 

 Član 2.

Međunarodni poslovi u FSS vrše se na osnovu principa utvrđenih od strane Skupštine, Izvršnog odbora i Komisije za međunarodne poslove FSS, na osnovu odredaba ovog pravilnika, kao i načela i pravila utvrđenih u odgovarajućim propisima FIFA i UEFA.

 

 II- FUDBALSKE REPREZENTACIJE SRBIJE

Član 3.

Fudbalske reprezentacije Srbije formira i vodi FSS.

Direktori reprezentacija, na osnovu dogovora sa selektorima reprezentativnih selekcija, dostavljaju generalnom sekretaru FSS predlog aktivnosti pojedinih reprezentativnih selekcija za narednu godinu. Ovaj predlog se, po mogućnosti, dostavlja do kraja tekuće godine.

Izvršni odbor FSS, uz prethodno mišljenje Stručnog odbora, Komisije za međunarodne poslove, generalnog sekretara FSS i direktora reprezentacija, odlučuje o učešću raznih reprezentativnih selekcija na zvaničnim takmičenjima u organizaciji FIFA, UEFA i ostalih međunarodnih fudbalskih organizacija, kao i na međunarodnim turnirima i utakmicama.