PROPISI

PRAVILNIK O REGISTRACIJI
Datum donošenja: 13.06.2019
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br. 7/2019
pdf

 

P R A V I L N I K

O REGISTRACIJI,STATUSU I TRANSFERU IGRAČA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

           

DEFINICIJE

 

U smislu ovog Pravilnika izrazi koji su dole navedeni definisani su kako sledi:

 

1. Organizovani fudbal:    fudbal organizovan pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije, FIFA i UEFA;

2. Takmičarska sezona:   period koji počinje 1. jula, a završava se 30. juna iduće go­dine i podeljen je u dva dela: jesenju i prolećnu sezonu;

3. Zvanične utakmice:     utakmice koje se igraju u okviru organizovanog fud­ba­la, kao što su prvenstva nacionalne lige, nacio­nal­ni kup i međunarodna takmičenja za klubove, ali ne uklju­ču­jući prijateljske i trening utakmice;

4. Zaštićen period:           period od tri cele sezone ili tri godine, šta god prvo dolazi po stupanju ugovora na snagu, ako je takav ugovor zaključen pre 28 rođendana profesionalca, ili period od dve cele sezone ili dve godine, šta god prvo dolazi po stupanju ugovora na snagu, ako je takav ugovor zak­lju­čen posle 28 rođendana profesionalca;

5. Registracioni period:   period utvrđen od strane FSS u skladu sa članom 26. ovog Pravilnika;

6. Igrač:                            registrovani član kluba u okviru Fudbalskog saveza Srbije, koji se aktivno bavi igranjem fudbala;

7. Maloletni igrač:             igrač koji još nije navršio 18 godina;

8. ITC:                               međunarodni transfer sertifikat ;

9.  Elektronski ITC:           elektronski međunarodni transfer sertifikat kreiran u TMS sistemu obavezan za međunarodne transfere profesionalnih fudbalera muškog pola koji se bave velikim fudbalom;

10. TMS:                            sistem za uparivanje transfera na web site;

11. Treće lice:                   lice koje nije nijedan od dva kluba koji vrše  transfer igrača iz jednog u drugi niti bilo koji prethodni klub kod kojeg je igrač bio  registrovan;