PROPISI

PROPOZICIJE TAKMIČENJA ZA PRVU LIGU SRBIJE 
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 3/2017
pdf

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJE ZA PRVENSTVO PRVE LIGE "SRBIJA"

ZA TAKMIČARSKU 2017/2018. GODINU

 

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Propozicijama se bliže uređuju Pravila za sprovođenje takmičenja Prve lige "Srbija", uslovi po kojima se takmičenje odvija utvrđuju nadležni organi koji rukovode takmičenjem, sa pravima i obavezama, uređuju materijalna i druga pitanja u vezi sa takmičenjem, kao i sva druga pitanja predviđena propisima FSS.

 

Član 2.

Prva liga "Srbije" organizuje se u skladu sa Odlukom o sistemu stalnih takmičenja za prvenstvo fudbalskih liga i nadležnim organima za sprovođenje takmičenja na nivou FSS.

Prva liga "Srbija" u takmičarskoj 2017/18. sezoni ima 16 klubova.

Organizaciju utakmica sprovode klubovi koji igraju na domaćem terenu i dužni su da se staraju o uspehu organizacije utakmice.

Fudbalska rukovodstva sa sedištem u mestu odigravanja utakmica dužna su da pruže neophodnu pomoć za uspešnu organizaciju utakmice.

 

Član 3.

Takmičenje u Prvoj fudbalskoj ligi „Srbije“ organizuje se po dvostrukom bod sistemu u dva dela (jesen i proleće) u 30 prvenstvenih kola. Svaki klub igra sa ostalim klubovima po 2 (dve) utakmice, jednu kao domaćin, a drugu kao gost, prema utvrđenom Kalendaru FS Srbije.

Izvršni odbor FS Srbije može tokom prvenstva, a prema ukazanoj potrebi, na zahtev klubova, ili na predlog Komesara za takmičenje, razmatrati pitanja regularnosti prvenstva i preduzeti odgovarajuće mere.