PROPISI

FIFA PROGRAM ZAŠTITE KLUBOVA
pdf

 

FIFA PROGRAM ZAŠTITE KLUBOVA

 

Utakmice koje su pokrivene: Program pokriva kompletan period oslobađanja za utakmice odigrane na datume navedene u kalendaru međunarodnih utakmica FIFA, ili na datume pokrivene odgovarajućim periodima oslobađanja kako je definisano u Aneksu 1 Pravilnika FIFA o statusu i transferu igrača. Za ekipe koje učestvuju u UEFA EURO 2012, on pokriva čitav period priprema i sve prijateljske utakmice. Igrači oslobođeni od strane evropskih klubova za ostale A utakmice takođe su pokriveni i za prijateljske utakmice protiv bilo koje ekipe koja učestvuje u finalnom kolu UEFA EURO 2012.

Sve ostale utakmice i utakmice koje se igraju van gore pomenutih datuma nisu pokrivene.

Post ojeće povrede: Igrači sa povredama koje već postoje kada se igrač pridružisvom nacionalnom timu za utakmicu, ili za UEFA EURO 2120, tj. povrede za kojeigrač prima specifično medicinsko lečenje kada se pridružuje na dužnost prema nacionalnoj A reprezentaciji, nisu osigurani za dotični deo tela. U priloženom pregledu definisano je šta se podrazumeva pod postojećim povredama.

Za nacionalne saveze koji učestvuju u UEFA EURO 2012, ustanovljen je poseban postupak koji omogućava da nacionalni savezi potpuno zaštite igrača koji se oporavlja od postojeće povrede dok je već na dužnosti za nac. reprezentaciju te mu zato ne treba više medicinsko lečenje za tu specifičnu povredu. Biće potrebno da se popuni obrazac o sposobnosti za dužnost/ o završetku medicinskog lečenja (u prilogu), i da ga doktori kluba i nacionalne reprezentacije potpišu, da se uz to priloži medicinski dokaz o potpunoj oporavljenosti igrača, i da se sve to pošalje osiguravaču. Ova informacija će biti ianalizirana prema diskrecionom medicinskom pravu osiguravača u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od dva radna dana od prijema potrebnih dokumenata, i puno pokriće će biti potvrđeno ili odbijeno. Ova procedura detaljno je objašnjena u odeljku 2.c) priloženog pregleda.