PROPISI

PRAVILNIK O RADU ARBITRAŽNOG SUDA
Datum donošenja: 14.12.2016
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 50/2016
pdf

 

PRAVILNIK O RADU ARBITRAŽNOG SUDA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 I - OSNOVNE ODREDBE

STATUS

Član 1.

Arbitražni sud Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Arbitražni sud) je stalna i nezavisna arbitražna institucija koja rešava sporove i posreduje u cilju sporazumnog rešavanja sporova, a u granicama svoje nadležnosti.

Arbitražni sud će u svom radu odlučivati na osnovu zakona, pravila postupka i materijalno pravnih normi određenih Statutom FS Srbije, kao i na osnovu drugih opštih akata FS Srbije.

Arbitražni sud će analogno primenjivati Statut i pravilnike FIFA-e u situacijama kada akti FS Srbije ne regulišu datu situaciju.

Arbitražni sud će u svom radu primenjivati i odredbe Zakona o sportu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o radu, Zakona o arbitraži, kao i druge zakonske i podzakonske akte, strogo vodeći računa da dejstvo donete odluke ne bude u suprotnosti sa javnim poretkom Republike Srbije.

Ukoliko neka pitanja procesne prirode nisu regulisana ovim Pravilnikom, Arbitražni sud će primenjivati odredbe Zakona o arbitraži i supsidijarno, odredbe Zakona o parničnom postupku.

Sedište Arbitražnog suda je u Beogradu, Terazije 35.

Arbitražni sud će održavati ročišta u sudnicama Arbitražnog suda koje se nalaze u ulici Terazije 3 u Beogradu i u ulici Deligradska 27 u Beogradu, a u zavisnosti od rasporeda suđenja i hitnosti vođenja postupaka.