PROPISI

PROPOZICIJE ZA PRVENSTVO FUTSAL LIGA
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 3/2017
pdf

 

PROPOZICIJE

ZA PRVENSTVO FUTSAL LIGA SRBIJE

ZA TAKMIČARSKU 2017/2018. GODINU

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Propozicijama se bliže uređuju pravila za sprovođenje takmičenja futsal liga, uslovi po kojima se takmičenje odvija, utvrđuju nadležni organi koji rukovode takmičenjem sa pravima i obavezama, uređuju materijalna i druga pitanja u vezi sa takmičenjem kao i druga pitanja predviđena Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima.

 

Član 2.

Fudbalska prvenstva Futsal liga organizuju se u skladu sa Odlukom o sistemu stalnih takmičenja za prvenstva futsal liga i nadležnih organa za sprovođenje takmičenja na nivou Fudbalskog saveza Srbije koja sadrži:

-     takmičarski stepen,

-     takmičarske lige - grupe u okviru istog stepena takmičenja,

-     broj klubova u određenom takmičarskom stepenu i takmičarskim grupama,

-     način takmičenja: bod sistem ili kup sistem,

-     način sticanja prava na takmičenje u odgovarajućem stepenu takmičenja i takmičarskoj grupi,

-     uslove koje moraju ispunjavati klubovi (takmičarske ekipe) u određenom stepenu takmičenja.