PROPISI

FIFA OBRAZAC ZAHTEVA ZA MEĐUNARODNU UTAKMICU ILI TAKMIČENJE 2. REDA
word
pdf

 

 

FIFA Obrazac zahteva za međunarodnu utakmicu ili
takmičenje 2. reda

 

Preambula

 

Prema članu 4 stav 4 a prema uslovima navedenim u članovima 6, 8 i 11 Pravilnika FIFA o međunarodnim utakmicama, Član na čijoj se teritoriji igra međunarodna utakmica prvog reda ili takmičenje mora da prethodno dobije odobrenje od FIFA i konfederacije u koju je učlanjen.

 

Podnosilac zahteva je član FIFA i namerava da bude domaćin međunarodne utakmice prvog reda ili takmičenje na svojoj teritoriji. Stoga podnosilac zahteva

 

.......................................................................................

(ime Člana FIFA, u daljem tekstu "podnosilac zahteva")

 

dostavlja sledeći

 

Zahtev za odobrenje međunarodne utakmice ili takmičenja drugog reda

 

da bi bio domaćin sledeće međunarodne utakmice ili takmičenja 2. reda:

 

Opis:   ....................................................................................................................................

(Opis/naziv međunarodne utakmice ili takmičenja 2. reda; ako se ovaj zahtev odnosi na takmičenje priložiti raspored utakmica i pravilnik takmičenja)

          

            organizator:

 

Naziv:  ....................................................................................................................................

(ime strane odgovorne za promovisanje međunarodne utakmice 2. reda ili takmičenja, kao što je Član FIFA ili Agent FIFA za utakmice, itd. U slučaju da je agent za utakmice treća strana, molimo da dole označite licencu)