PROPISI

ODLUKA O VISINI CENA USLUGA CENTRA ZA EDUKACIJU
Datum donošenja: 30.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 6/2017
pdf

 

O D L U K A

O VISINI CENA USLUGA CENTRA ZA EDUKACIJU
TRENERA FSS I NAKNADAMA ZA PROFESORE I PREDAVAČE

 

Član 1.

Cena kursa edukacije, za sticanje trenerskih zvanja UEFA/ FSS, utvrđuje se u sledećim iznosima:

 

UEFA PROGRAMI

Naknada

UEFA ”Pro” nivo 750.000,00
UEFA ”Pro” nivo za strane državljane  1.500.000,00
UEFA ”A” nivo 180.000,00
UEFA ”A” nivo za strane državljane  360.000,00
UEFA ”B” nivo  100.000,00
UEFA ”B” nivo za strane državljane 200.000,00
Studenti fakulteta po sporazumu, UEFA „B“ nivo  75.000,00
Studenti fakulteta po sporazumu, UEFA „B“ nivo za strane državljane  150.000,00
UEFA elitni omladinski ”A” nivo 120.000,00
UEFA elitni omladinski ”A” nivo za strane državljane 240.000,00
UEFA specijalističko zvanje - trener golmana 120.000,00
UEFA ”B” specijalističko zvanje - futsal trener 120.000,00