Subota, 27.07.2013

O savezu

 

Kompletna aktivnost bavljena fudbalskim sportom na teritoriji FS Srbije se obavlja sa ukupno:

• registrovanih Fudbalskih klubova 2.770
• liga u kojima se odvija takmičenje 365
• registrovanih igrača 120.194
• fudbalskih trenera sa diplomom 4.901
• fudbalskih sudija koji sude utakmice 4.032

Pored ovog broja ima i preko hiljadu raznih drugih selekcija i ekipa u dečijem, školskom i malom fudbalu.
Ove aktivnosti se obavljaju i njima neposredno rukovode kroz razne stepene takmičenja:

• Opštinski fudbalski savezi 102
• Okružni fudbalski savezi 17
• Područni fudbalski savezi 8
• Gradski fudbalski savezi 5
• Regionalni fudbalski savezi 5

a njihov rad objedinjuje Fudbalski savez Srbije koji ostvaruje utvrđenu politiku fudbalskog razvoja.