PROPISI

ODLUKA  O OGRANIČENJU BROJA STRANIH IGRAČA U
DOMAĆIM TAKMIČENJIMA
Datum donošenja: 22.03.2017
Službeni list FSS "Fudbal"
Br. 12 /2017
pdf
ODLUKA  O IMENI ODLUKE O OGRANIČENJU BROJA STRANIH IGRAČA U
DOMAĆIM TAKMIČENJIMA
Datum donošenja: 29.08.2017
Službeni list FSS "Fudbal"
Br. 35/2018
pdf
ODLUKA O SISTEMU STALNIH TAKMIČENJA ZA PRVENSTVA FUDBALSKIH LIGA I NADLEŽNIM ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE TAKMIČENJA NA NIVOU FS SRBIJE
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O ZAVRŠNOM TAKMIČENJU ZA FUDBALSKI KUP SRBIJE U TAKMIČARSKOJ 2018/2019. GODINI
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O SISTEMU STALNIH TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO FUTSAL LIGA I NADLEŽNIM ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE TAKMIČENJA NA NIVOU FS SRBIJE ZA SEZONU 2018/2019
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O ZAVRŠNOM TAKMIČENJU ZA FUTSAL KUP FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE U TAKMIČARSKOJ 2018/2019. godini
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O SISTEMU STALNIH TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO FUDBALSKIH LIGA SRBIJE ZA ŽENE I NADLEŽNIM ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE TAKMIČENJA NA NIVOU FS SRBIJE ZA SEZONU 2018/2019.
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O IGRAČIMA KOJI IMAJU PRAVO NASTUPA KAO BONUS IGRAČI
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O NAČINU FORMIRANJA LISTE DELEGATA FS SRBIJE NA UTAKMICAMA SUPER LIGE, PRVE LIGE I KUPA SRBIJE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2018/2019
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O NAČINU FORMIRANJA LISTE DELEGATA NA UTAKMICAMA LIGA MLAĐIH KATEGORIJA, SUPER I PRVE LIGE ZA ŽENE I PRVE FUTSAL LIGE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2018/2019
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O NAKNADAMA SLUŽBENIM LICIMA RAZVOJNE LIGE SRBIJE U ŽENSKOM FUDBALU I NAKNADI TROŠKOVA PREVOZA GOSTUJUĆIM EKIPAMA RAZVOJNE LIGE ZA SEZONU 2018/2019.
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf
ODLUKA O OSLOBAĐANJU ŽENSKIH FUDBALSKIH KLUBOVA OD DELA OBAVEZA MATERIJALNIH DAVANJA PREDVIĐENIH PROPISIMA FSS U SEZONI 2018/2019.
Datum donošenja: 24.05.2018
Službeni list FSS "Fudbal"
Van. br. 9/2018
pdf