PROPISI

ODLUKA  O OGRANIČENJU BROJA STRANIH IGRAČA U
DOMAĆIM TAKMIČENJIMA
Datum donošenja: 22.03.2017
Službeni list FSS "Fudbal"
Br. 12 /2017
pdf

 

 

Na osnovu člana 48. stav 2. Statuta Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS „Fudbal“, vanredni broj 18/2016), Odbor za hitna pitanja FS Srbije na sednici održanoj dana 20.03.2017. godine, doneo je

O D L U K U

O OGRANIČENJU BROJA STRANIH IGRAČA U DOMAĆIM TAKMIČENJIMA

Član 1.

Počev od takmičarske sezone 2017/2018, u fudbalskim takmi- čenjima koja su u nadležnosti Fudbalskog saveza Srbije, ograničava se broj stranih igrača koji mogu da nastupaju za fudbalske klubove, i  to:

a) Super liga - najviše 4 (četiri) igrača.

b) Prva liga - najviše 2 (dva) igrača.

c) Super liga za žene - najviše 4 (četiri) igračice.

d) Prva futsal liga - najviše 4 (četiri) igrača.