Utorak, 19.12.2017

Sporazum o saradnji između FSS i visokoobrazovnih ustanova

U toku obnove licenci u SC FSS u Staroj Pazovi, predstavnici Fakulteta i Visokih škola potpisali su ugovore o saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije.

Generalni sekretar Jovan Šurbatović i Dekani svih visokoškolskih ustanova (osim Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu) potpisnici su sporazuma o priznavanju nivoa akademskog obrazovanja stečenog na Fakultetima i akreditovanim ustanovama koje školuju fudbalske stručnjake. Svršeni studenti tih ustanova dobijaće "D" i "C" licene uz velike pogodnosti za dobijanje UEFA "B" licenci. Studenti tih ustanova, takođe, ući će u sistem školovanja trenera UEFA i FSS.