I S T O R I J A T

 

Odlukom Upravnog odbora Fudbalskog saveza Jugoslavije, januara 1950. godine, osnovan je zbor fudbalskih trenera Jugoslavije. Za prvog predsednika zbora, izabran je predratni golman reprezentacije Milovan Jakšić – „El grande Milovan“.

Zbor je osnovan u cilju uzdizanja mladih trenera i usavršavanja starijih. Na kursevima i seminarima izmenjivana su iskustva, delila su se nova saznanja fudbalske igre i promovisana profesija trenera fudbala.

 Obrazovanje fudbalskih trenera, počinje da se organizuje na fakultetima fizičke kulture pod vodstvom legendarnog Profesora Voje Rainovića.

Trenerska organizacija Fudbalskog saveza Jugoslavije, 1996. godine, na svojim školama fudbala, počinje da organizuje trenerske kurseve i nostrifikaciju stečenih diploma. Rukovođenje ovim projektom, povereno je Profesoru Mići Bajiću, treneru Profesoru Dušanu Nenkoviću i sekretaru Dragoslavu Piviću.

Škola za trenere Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore, osnovana je 2002. godine, kao organizaciona jedinica u okviru trenerske organizacije, koja je imala zadatak da edukuje trenere u saradnji sa UEFOM (Jira panelom). Ubrzo je škola dobila verifikaciju svojih programa, potpisom Konvencije UEFA. Nakon uspešno zavšenih kurseva, treneri su dobijali UEFA zvanja, B, A. PRO diplome i licence, koje im omogućuju rad u svim članicama UEFA.

Škola je tokom svog postojanja, doživela nekoliko transformacija. Kako je pomenuto od 2002 god. počela je svoju delatnost u zajedničkoj državi, savezu sa Crnom Gorom, a danas radi u okviru Fudbalskog saveza Srbije.

Tokom 2002 – 2004 je sarađivala sa Višom školom za trenere , edukujući grupe polaznika B i A nivoa, pod mentorstvom UEFA. Škola je u tom periodu, dobila dozvolu da samostalno vrši edukaciju i izdaje UEFA diplome i licence.

Škola je prvi put dobila mogućnost obrazovanja grupe edukacije UEFA PRO nivoa, juna 2005 godine. Prvi mentor PRO, ispred UEFA, bio je Čeh Dr.Jozef Vengloš.

U programima PRO nivoa, kao predavači, učestvovala su poznata imena trenera iz inostranstva: Marčelo Lipi, Alberto Zakeroni, Havijer Klemente, Franko Ferara, Hoze Luis Serano, Jirgen Reber, Valter Zenga, Roberto Manćini, Ivan Vucov, Slucki, Keiroš, Kastelo, Mikele Ećari…

Od naših trenera zapažena predavanja imali su Miljan Miljanić, Tomislav Ivić, Milovan Đorić, Ljupko Petrović, Milorad Kosanović, Ljubiša Tumbaković, Slobodan Santrač, Ilija Petković…

 

Direktori Škole –2002/2014

Miljan Miljanić Ljupko Petrović Milovan Đorić Milorad Kosanović Dušan Savić

 

U januaru 2014. godine, odlukom Izvršnog odbora FSS, konstituisan je:

 Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSS,

sa zadatkom, da u savremenoj organizaciji, novim programima, upravljačkim funkcijama, prilagođenih fudbalu novog milenijuma, edukuje trenere fudbala po programima, standardima i uslovima buduće UEFA Konvencije.

Upravljanje Centrom povereno je: direktoru Centra Dušanu Saviću, direktoru obrazovanja Milošu Miljaniću i sekretaru Centra Slobodanu Pejoviću.

Da bi cela procedura našeg zajedničkog posla nesmetano i blagovremeno tekla, brinule su se i naše koleginice Biljana Milinić i Jasminka Zarić.

 

Direktori Centra za edukaciju FSS –2014.

Dušan Savić Miloš Miljanić Aleksandar Janković
Direktor CEFTA 2014 - 2016 Direktor edukacije 2014 - 2016
Predsednik OFT FSS,
Direktor edukacije 2018 -
Direktor CEFTA 2017 - 2018

 

Kancelarija CEFT FSS:

Beograd, Kralja Petra 30

 

Administrativni asistent - Milinić Biljana
064/818 01 45, [email protected]
Sekretar OFT FSS - Milica Đorić
064/ 818 01 43, [email protected]