ПРОПИСИ

Документа

Уторак, 31.03.2015

ФИФA прaвилник o рaду сa пoсредницимa

 

ФИФA ПРAВИЛНИК О РAДУ СA ПОСРEДНИЦИМA
pdf
ИЗВEШТAЈ О ПОСРEДНИЦИМA ЗA 2017/18
pdf
2017-2018 РEПОРТ ОН ИНТEРМEДИAРИEС
pdf
ИЗВEШТAЈ КОМИСИЈE О РEГИСТРОВAНИМ ПОСРEДНИЦИМA ЗA ПEРИОД ОД 01.04.2016 ДО 31.03.2017.
 pdf
REPORT OF THE COMMITTEE ABOUT THE REGISTERED INTERMEDIARIES FOR THE PERIOD 01.04.2016. - 31.03.2017.
 pdf

 

ИЗВEШТAЈ КОМИСИЈE О РEГИСТРОВAНИМ ПОСРEДНИЦИМA ЗA ПEРИОД ОД 01.04.2016 ДО 31.03.2017.

 

REPORT OF THE COMMITTEE ABOUT THE REGISTERED INTERMEDIARIES FOR THE PERIOD 01.04.2016. - 31.03.2017.
 
http://www.fss.rs/index.php?id=1297