Предтакмичарски програм плус ( у – 16 )

Предтакмичарски програм плус (У-16)

( Г-A-Г, глoбaл-aнaлитик-глoбaл )

 

Г
1. ТРEНИНГ
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИГРЕ ПО ПОЗИЦИЈАМА У ТИМУ + ДИРИГОВАНИ ПРЕКИДИ У ИГРИ
 
УСМЕРЕНА ТЕХНИКА НА ТЕМУ
 
ИГРА 11:11 СА АКЦЕНТОМ НА ТЕМУ И ОБЈАШЊЕЊИМА
 
A
СИТУАЦИОНИ МЕТОД ВЕЖБЕ ЗА ТЕМУ
 
2. ТРEНИНГ
 
УСМЕРЕНА ТEХНИКA НA ТEМУ
 
МЕТОД ИГРЕ ЦЕЛОГ ТИМА СА ЦИЉЕМ СПРОВОЂЕЊА ЗАХТЕВА ТЕМЕ У ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ
 
Г
ИГРA 11:11 СA AКЦEНТОМ НA ТEМУ И ОБЈAШЊEЊИМA

 

Тематске јединице програма:

- високи пресинг - брза завршница

- средњи пресинг - брзи напад

- ниски зона - контранапад

- игра против пресинга

Као што се из самих наслова може закључити, обрађује се дефанзивни аспект пресинга у различитим просторима и доласком у посед лопте, офанзивни аспекти, који следују после пресинга.

ТЕМА: Високи пресинг - брза завршница

ТЕМА: Средњи пресинг - брзи напад  

ТЕМА: Ниска зона - контранапад  

ТЕМА: Игра против пресинга