Četvrtak, 14.07.2016

Uputstvo za izdavanje dozvole za rad trenera za takmičarsku 2016/2017. sezone

ORGANIZACIJA FUDBALSKIH TRENERA FSS

Broj: SL

Beograd, 29.06. 2016. godine

 

SVIM FUDBALSKIM KLUBOVIMA

 • SUPER LIGA SRBIJE

 • PRVA LIGA SRBIJE

 • OMLADINSKA I KADETSKA LIGA

 • SUPER LIGA SRBIJE ZA ŽENE

 • PRVA LIGE SRBIJE ZA ŽENE

 • PRVA FUTSAL LIGE SRBIJE

 

Predmet: Uputstvo za izdavanje dozvole za rad trenera za takmičarsku 2016/2017. sezone

           

U skladu sa Osnovnim pravilnikom o stručno-pedagoškom radu i Pravilnikom o izdavanju dozvole za rad i statusu trenera Fudbalskog saveza Srbije za obavljanje stručno-pedagoškog rada u klubovima Super lige Srbije, Prve lige Srbije, Omladinske i Kadetske lige, Super lige Srbije za žene, Prve lige Srbije za žene i Prve FUTSAL lige Srbije obaveštavamo Vas:

 1. Sve dozovole za rad trenera izdate klubovima za takmičarsku 2015/2016. sezonu stavljaju se van snage.

 2. Dozvole za rad trenera za takmičarsku 2016/2017. sezonu izdavaće Komisija za izdavanje dozvola za rad Organizacije fudbalskih trenera FS Srbije za angažovane trenere klubova navedenih liga, zaključno do sedam dana pre početka takmičarske 2016/2017. sezone.

KLUB ZA TRENERA DOSTAVLJA KOMISIJI ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD OFT FSS sledeća dokumenta:

 • Zahtev za izdavanje dozvole za rad trenera čitko i tačno ispunjen, potpisan i overen;

 • Trenersku legitimaciju sa overenom članarinom za 2016. godinu i upisanim trenerskim zvanjem (overava Organizacija fudbalskih trenera – matična organizacija), kao i overenim lekarskim pregledom (overava ovlašćena zdravstvena ustanova);

 • Za klubove Super lige Srbije, Prve lige Srbije, Omladinske i Kadetske lige Ugovor klub-trener po pravilu u načelnim odredbama koje propisuje OFT FSS potpisan i overen od strane kluba, trenera i opštinskog ili gradskog fudbalskog saveza kako je predviđeno ugovorom.Ugovor sačiniti u četiri primerka od kojih se po jedan primerak dostavlja klubu, treneru i opštinskim ili gradskim fudbalskim savezima gde je sedište kluba. Verodostojnost potpisa Ugovora utvrđuje se na licu mesta u sedištu opštinskih ili gradskih fudbalskih saveza, gde se ugovori zavode, overavaju i klub sve primerke dostavlja Komisiji za izdavanje dozvole za rad OFT FSS radi verifikacije.

 • Ukoliko ugovor nije zaveden u sedištu opštinskih ili gradskih fudbalskih saveza gde je sedište kluba i verifikovan od strane Komisije za izdavanje dozvole za rad OFT FSS smatra se ništavim i nema pravno dejstvo u fudbalskoj organizaciji.

 • Fotokopiju trenerske diplome;

 • Fotokopiju važeće identifikacione kartice (licence);

 • Dokument o uplati takse na tekući račun FSS za dozvolu za rad za trenere klubova, sa pozivom na broj 651-05.

                     - Super lige Srbije seniora                                                 10.000.- dinara,

                     - Prve lige Srbije seniora                                                    6.000.-dinara,

                     - Super lige Srbije - omladinci i kadeti po                          5.000.- dinara,

                     - Prve lige Srbije - omladinci i kadeti po                            3.000.- dinara.

                     - Srpske lige                                                                        1.500.- dinara                                            

Dozvola za rad izdaje se samo za jednu takmičarsku sezonu.

U toku jedne takmičarske sezone trener može biti licenciran najviše za dva kluba u istom rangu takmičenja (samo u slučaju sporazumnog raskida ugovora sa prethodnim trenerom).

Dozvole za rad trenera klubovima gore navedenih liga izdavaće se samo onima koji ispunjavaju uslove iz Osnovnog pravilnika o stručno-pedaškom radu FS Srbije i Pravilnika o izdavanju dozvole za rad i statusu trenera FS Srbije.

Upozoravamo sve fudbalske klubove da se u takmičarskoj 2016/2017. sezoni dozvole za rad neće izdavati trenerima kojima je istekla važnost licence.

Klubovi Super lige Srbije istovremeno moraju podneti zahtev za izdavanje dozvole za rad za prvog trenera i dva pomoćnika.

Klubovi Prve lige Srbije istovremeno moraju podneti zahtev za izdavanje dozvole za rad za prvog trenera i jednog pomoćnika.

 

Sportski pozdrav.

                                                                                                                                 PREDSEDNIK OFT FSS,

                                                                                                                                 Slobodan Pavković, s.r.