PROPISI

PROPOZICIJE TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO LIGA MLAĐIH KATEGORIJA
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 3/2017
pdf

 

P R O P O Z I C I J E

TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO LIGA MLAĐIH KATEGORIJA IGRAČA

ZA TAKMIČARSKU 2017/2018. GODINU

 

I - OSNOVNE OREDBE

 

Član 1.

     Ovim Propozicijama se bliže uređuju pravila za sprovođenje takmičenja Liga mlađih kategorija igrača, uslovi pod kojima se takmičenje odvija, utvrđuju nadležni organi koji rukovode takmičenjem sa pravima i obavezama, uređuju materijalna i druga pitanja u vezi sa takmičenjem kao i druga pitanja predviđena Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima.

 

Član 2.

     Fudbalsko prvenstvo Liga mlađih kategorija igrača organizuje se u skladu sa Odlukom o sistemu stalnih takmičenja za prvenstva fudbalskih liga i nadležnih organa za sprovođenje takmičenja na nivou Fudbalskog saveza Srbije koja sadrži:

-     takmičarski stepen,

-     takmičarske lige - grupe u okviru istog stepena takmičenja,

-     broj klubova u određenom takmičarskom stepenu i takmičarskim grupama,

-     način takmičenja: bod sistem ili kup sistem,

-     način sticanja prava na takmičenje u odgovarajućem stepenu takmičenja i takmičarskoj grupi,

-     uslove koje moraju ispunjavati klubovi (takmičarske ekipe) u određenom stepenu takmičenja.