ZNAČAJ BAZIČNOG FUDBALA

Fudbal je sport broj 1 u Evropi, međutim bez obzira na tu činjenicu FIFA i UEFA uočile su opasnosti koje mogu stajati na putu daljeg razvoja fudbalskog sporta.

Uočljiv je razvoj novih sportova koji sve više postaju popularni među tinejdžerima i mladima, zatim brojni drugi vidovi zabave koji značajno utiču na smanjenje interesa za bavljenjem sportom uopšte, a potom i na smanjenje članstva u fudbalskim organizacijama.

grassrootsShodno tome, UEFA je 2004. godine pokrenula novi program, "Grassroots Programme" (Program bazičnog fudbala) čiji je cilj dalje jačanje fudbalskog sporta za čiju realizaciju su nadležne Radna grupa za bazični fudbal i Panel za bazični fudbal.

Dovoljno govori podatak da je pored Lige šampiona i najvećih kontinentalnih fudbalskih turnira "Grassroots Programme"  jedan od najprioritetnijih programa, u koji UEFA ulaže značajna sredstva. Program je baziran na sistemu zvezdica, a članstvo i prijem u konvenciju o bazičnom fudbalu podrazumeva minimalno 1 do maksimalnih 7 zvezdica.

Tokom UEFA Konferencije za predsednike i generalne sekretare, održane 2001. godine u Pragu, uz učešće 51 članice UEFA, između ostalog rečeno je da „predstavnici nacionalnih fudbalskih asocijacija vide program bazičnog fudbala kao nosioca edukativnog, društvenog i sportskog razvoja.".

Pokrenuta je kampanja pod nazivom „UEFA leto bazičnog fudbala" koja svakog leta u Evropi okupi veliki broj učesnika. Pomenuta manifestacija je u 2008. godini okupila 4.650.000 učesnika.

Uočljiv je i poseban odnos UEFA-e prema onim članicama koje uživaju maksimalan rejting u okviru ove konvencije.,

Prioritetne tačke UEFA "Grassroots" programa

UEFA je pažljivom analizom ustanovila kriterijume za ocenjivanje napretka nacionalnih asocijacija čime je ujedno trasirala put ka ostvarivanju prioritetnih ciljeva u oblasti bazičnog fudbala u Evropi.

Ovi kriterijumi ujedno služe i da bi se penetrirale one oblasti fudbalskog sporta koje UEFA smatra ključnim.

UEFA KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE RAZVIJENOSTI BAZIČNOG FUDBALA U NACIONALNIM FUDBALSKIM SAVEZIMA:

Filozofija, struktura, programi za igrače, programi za trenere

Programi za osobe sa posebnim potrebama (2 programa za osobe sa hendikepom + 2 društvena programa)

Ukupan broj registrovanih igrača ( min 2% od ukupne populacije)

Učešće devojčica i žena (min 3% od ukupno registrovanih igrača)

Promotivne aktivnosti i napredak (najmanje 4 promotivne aktivnosti + 0,1 %  rast broja neregistrovanih igrača koji su učestvovali u promotivnim aktivnostima)

Za ispunjenjavanje od svakog od navedenih kriterijuma UEFA nacionalnim savezima dodeljuje po jednu zvezdicu.

Nakon evaluacije UEFA, ocenjeno da Fudbalski savez Srbije ispunjava kriterijume za prijem u članstvo sa jednom zvezdicom.